Image Alt

Psychosociale begeleiding met sportieve insteek

We leven in een drukke samenleving die aan een hoge snelheid verandert, waar er een grote verantwoordelijkheid ligt op het individu.

Deze aanhoudende druk moeten we op een of andere manier kunnen weerstaan. Onze draagkracht wordt met andere woorden steeds belast.

We moeten onszelf de vraag stellen:
- Wat heb ik nodig om mezelf draaiende te houden?
- Wat motiveert mij?
- Waar heb ik een impact op?

Samen met u gaan we een antwoord zoeken op deze vragen. Werken rond zelfzorg is hier het uitgangspunt.

Close
CONTACT INFO
Social Media
INFO