Image Alt

Agressieregulatie & weerbaarheid

Door het aanbieden van werkvormen gericht op weerbaarheid en agressieregulatie, zowel verbaal als non-verbaal, gaan we werken aan het zelfbeeld.

Thema’s die aan bod kunnen komen:
- Communicatie
- Omgaan met stress
- Grenzen herkennen en aangeven
- Het de-escaleren van een conflictsituatie
- ...

Door aan de slag te gaan met deze persoonlijke thema’s, wordt er gewerkt aan zelfkennis. Tegelijkertijd wordt er ingezet op het zelfbeeld.
Men wordt als het ware ondergedompeld in oefensituaties die de werkelijkheid nabootsen.

Het uitgangspunt is te komen tot een zelf verworven competentie. "Ik kan het omdat ik het daadwerkelijk heb ervaren".

Ik richt me vooral op scholen, openbare besturen, kinderopvang of andere organisaties/bedrijven binnen de sociaal professionele sector.
Dit zowel voor jongeren (vanaf 10 jaar) als volwassenen.

Ik probeer steeds vraaggericht te werken, zodat de trainingen steeds toepasbaar zijn binnen de organisatie of het bedrijf.

Deze training kan ook op individueel niveau gegeven worden.

Close
CONTACT INFO
Social Media
INFO